Иван Георгиев „Как се описва, което се живее?“

0
93

Как се описва, което се живее?
                                 Може би немногословност,
може би мнимо успокоение,
може би просто въпрос, но…

Нека бъде пролет, нека
птици да пеят, а слънце да грее,
нека мартеници, редом с цветовете
бъдат паметник на зимна епопея,
да звъни жужене на пчели,
нека времето немее,
ново утро – нови снопове лъчи…
Но как се описва, което се живее?

Хора със забързани походки –
всеки притичва от място на място,
несъзнателно, плавно, по ноти
погледът става бистър и ясен,
макар и забит в бързината,
макар и насочен в проблеми,
забелязва се нежно искрата…
Но как се описва, което се живее?

Удари часът на мойто пълнолетие,
отминаха няколко дни,
усмивки, сълзи, кратковремие,
меланхолия, блян и мечти,
отговорности, страх и вълнение,
равносметки, бръчки и гняв,
носталгия, мисли, смирение,
любов и целувки… И пак!
Как се описва, което се живее!